Zaštita Privatnosti i Osobnih Podataka

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni od Korisnika putem kontakt obrasca na internet stranicama Immufen.hr

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta i korištenja Immufen.hr internet stranica.

SANAGEN PHARM d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice Immufen.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako SANAGEN PHARM d.o.o., Borongajska cetsta 83 H, Zagreb (u daljnjem tekstu Immufen.hr) obrađuje osobne podatke.

Immufen.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o  korisnicima koje su korisnici samovoljno dali kroz kontakt obrazac. Kontakt obrazac je jedini i isključivi način na koji immufen.hr prikuplja podatke korisnika. Immufen.hr informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici Immufen.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Upućuju se korisnici Internet stranice Immufen.hr (u daljnjem tekstu Korisnici) – primatelji obavijesti o proizvodima na stranici Immufen.hr. da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Immufen.hr. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Immufen.hr štiti privatnost korisnika na način da prilikom realizacije traženih usluga i davanjem obavijesti uz naše usluge, koristimo isključivo podatke koje korisnik pristane dati.

Obvezujemo se da osobne informacije nećemo prodavati, iznijeti ni dati trećim osobama. Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@immufen.hr ili putem našeg kontakt obrasca na stranici immufen.hr.

Immufen.hr na svojim internet stranicama ne nudi izravnu uslugu prodaje proizvoda već samo informiranje o proizvodima i lokacijama gdje se proizvodi mogu kupiti.

Kroz kontakt obrazac immufen.hr prikuplja samo osnovne podatke: ime i prezime, e-mail adresu i korisnik ni na koj inačinnije prisiljen koristiti kontakt obrazac. Svi prikupljeni podaci koriste se isključivo za lakšu komunikaciju s korisnicima, koji svoje podatke dragovoljno ostavljaju. 

Davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, takva aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu Immufen.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i Immufen.hr stranicama koje su vam prikazane.

Immufen.hr ne koristi opciju registracije svojih korisnika putem unosa korisničkog imena i lozinke – shodno tome, Immufen.hrne prikuplja podatke vezane uz registraciju korisnika. 

Immufen.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika koje je dobrovoljno ostavio putem kontakt obrasca koje može koristiti u svrhu slanja elektornskom poštom obavijesti o promotivnim akcijama i drugim informacijama vezanim za poboljšanje informiranosti  o proizvodima predstavljenim na Immufen.hr.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti Immfuen.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice Immufen.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 18 godina, niti  Immufen.hr u bilo kojem trenutku ne promovira svoje proizvode osobama mlađim od 18 godina.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju „uvjeta poslovanja“ na stranici Immufen.hr prihvaća i potvrđuje da je upoznat s informacijama iz ove Izjave o privatnosti.

Privolu za davanje podataka kroz kontakt obrazac Korisnik može povući u svakom trenutku slanje obavijesti/zahtjeva na mail adresu info@immufen.hr ili putem kontakt obrasca na immufen.hr.

Immufen.hr neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Korisnik može zatražiti i dobiti od Immufen.hr cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail info@immufen.hr ili putem kontakt obrasca na immufen.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@immufen.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Immufen.hr putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail info@Immufen.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu info@Immufen.hr. Naravno, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Immufen.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Immufen.hr uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Immufeng.hr provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Immufen.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Immufen.hr se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Immufen.hr može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Immufen.hr Internet stranici. Novi tekst Izjave o privatnosti počinje vrijediti odmah nakon objave izmjenjenog teksta na Immufen.hr. Zato Immufen.hr poziva Korisnike da povremeno pregledaju Izjavu o privatnosti, odnosno „zaštita privatnosti osobnih podataja. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Immufen.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice Immufen.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.